Produktinformation

På vores hjemmeside oplyses varens væsentlige egenskaber, for yderligere oplysninger eller spørgsmål til eksisterende oplysninger kan der sendes en mail til os.

Priser

Alle priserne er dagspriser og kun gældende på bestillingsdagen. Priserne ændres løbende. Køber bliver faktureret til den pris, der er gældende på bestillingsdagen. Alle priser vist i EU-lande er inkl. 25% dansk moms.

Betaling

De kortoplysninger du indtaster ved køb af varer bliver sendt direkte til det firma der håndterer vores betalinger, QuickPay ApS, i krypteret form (SSL). Der er således ingen andre der ser eller gemmer oplysningerne om dig. Ved køb med betalingskort trækkes beløbet først fra din konto samtidig med at vi afsender ordren.
Ønsker du at betale med EAN-nummer, da læs mere her.

Levering

Alle varer der vises på hjemmesiden haves på eget lager i det antal der fremgår på produktsiden (med forbehold for lagerfejl). Varer afsendes såvidt overhovedet muligt samme dag, og senest dagen efter - bestillinger på hverdage inden kl. 16 vil normalt blive leveret næste hverdag. 

Risikoen for hændelig undergang eller forringelse

På det tidspunkt, hvor de bestilte varer overgives til fragtfirmaet overgår risikoen for, at de bestilte varer går  til grunde eller beskadiges på grund af hændelige forhold, herunder tredjemands forhold, til fragtfirmaet.

Først på det tidspunkt, hvor de bestilte varer er kommet i købers besiddelse, overgår risikoen for, at de bestilte varer går til grunde eller beskadiges på grund af hændelige forhold, til Køber. Hvis en pakke er beskadiget ved modtagelse fra fragtfirmaet, skal pakken straks returneres til det nærmeste postkontor i original indpakning. Her skal man så udfylde en blanket om beskadigelse af varerne og fragtfirmaet vil herefter overlevere varen til deres klagenævn til bedømmelse af evt. erstatningssag.

Reklamation

Vi yder ifølge købeloven 2 års reklamationsret fra fakturadato på fabrikations- og materialefejl (mangler). Reklamationsretten dækker ikke fejl, skader eller slitage, direkte eller indirekte  opstået som følge af forkert betjening, ringe vedligeholdelse, vold eller uautoriserede indgreb. Fakturaen skal fremvises til os i forbindelse med anvendelse af reklamationen. Eventuel reklamation over mangler på leverede produkter skal efter køber har, eller burde have opdaget, manglen ske til os inden rimelig tid. Ellers mister Køber sin ret til at påberåbe sig manglen.

Ansvarsfraskrivelse og garanti

På flere produkter har gjort det nemt for dig at få relevant information på andre hjemmesider via links. Disse hjemmesider er uden for vores kontrol. Vi kan derfor på ingen måde drages til ansvar for indholdet på disse sider.

Oplysninger om de bestilte varer fra sådanne hjemmesider indgår ikke i beskrivelsen af de bestilte varer i aftalen mellem køber og sælger, varerne opfylder således købers forventninger, såfremt de svarer til vores egen beskrivelse.

Sælger er ikke erstatningsansvarlig for direkte eller indirekte tab som følge af at de bestilte varer kommer for sent frem til køber, eller de bestilte varer lider af mangler, når forsinkelsen eller manglerne skyldes købers handling eller undladelse eller forhold som ligger uden for vores kontrol, fx krig, oprør, uroligheder, brand, indgreb fra staten, beslaglæggelse, valutarestriktioner, arbejdskonflikter af enhver art, herunder strejke og lockout, eller lignende.

Fortrydelsesret

Vi har 365 dages returret på alle varer.
Ønsker du at returnere en vare, da se venligst denne side.

Forbehold for ændringer

Vi forbeholder os ret til at ændre og opdatere de regler og betingelser, der gælder for denne hjemmeside. Det er derfor vigtigt, at du løbende holder dig orienteret om der er sket ændringer.